Hwb i’r Gyrrwr 7 Pro – Adolygiad Diffiniol a Chod Promo 2021

Hwb i'r Gyrrwr 7 Pro - Adolygiad Diffiniol a Chod Promo 2020
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit
Share on twitter

Table of Contents

Ydych chi erioed wedi ceisio diweddaru gyrrwr drwy reolwr dyfeisiau? Mae diweddaru gyrwyr yn rhan o waith cynnal a chadw hanfodol pan ddaw’n fater o gael cyfrifiadur personol a fydd yn rhedeg yn esmwyth. Mae cydrannau caledwedd gyda gyrwyr hen ffasiwn yn fwy tebygol o achosi problemau. Yn anffodus, bydd rheolwr y ddyfais inbuilt gan Microsoft bob amser yn penderfynu i’r defnyddiwr fod y gyrrwr gorau ar gyfer unrhyw ddyfais eisoes wedi’i osod, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn creu ffug nad oes angen unrhyw ddiweddariadau cadarnwedd. Dyma lle mae’r Gyrrwr IObit Booster 7 Pro yn ddefnyddiol. Darllenwch ymlaen… mae’r canllaw hwn yn cynnwys Cod Promo Booster Gyrrwr 7 Pro (Gostyngiad o 25%Yma ) felly ni fyddwch yn siomedig!

Urgh, nid oes unrhyw ffordd y bydd unrhyw un yn chwilio am yrwyr wedi’u diweddaru ar gyfer pob cydran dyfais unigol ar eu cyfrifiaduron personol.

Pam Gyrrwr Booster 7 Pro Works?

Mae Driver Booster 7 yn gweithio nid yn unig am ei fod yn symleiddio’r broses sganio ond hefyd am fod ganddynt un o’r cronfeydd data gyrwyr mwyaf.

Mae hynny’n fwy na 3,000,000 o yrwyr dyfeisiau a chydrannau gêm wedi’u storio yn eu llyfrgell!

Mae’r gyrwyr hyn hefyd yn tarddu o ffynonellau cyfreithlon, hynny yw, gwefannau’r gweithgynhyrchwyr swyddogol.

Felly, mae cronfa ddata gyrwyr IObit wedi pasio prawf WHQL Microsoft a’r prawf IObit am sicrhau awdurdod a diogelwch.

Gallwch ddiweddaru pob gyrrwr hen ffasiwn gydag 1 clic, hyd yn oed ar y fersiwn am ddim.

Wrth gwrs, mae gan y fersiwn Pro, sy’n cael ei argymell yn fawr gan dîm Guidesify, gronfa ddata fwy gyda gyrwyr mwy prin fel cydrannau hapchwarae. 

Mae’r terfyn cyflymder hefyd yn cael ei ddileu.

Beth os yw’r Diweddariad yn Mynd yn Anghywir?

Nid oes dim yn amhosibl os gallwch ei ddychmygu.

Weithiau gall diweddaru dyfeisiau gyda gyrrwr anghydnaws dorri eich cyfrifiadur yn gyfan gwbl. I ddweud hynny, mae datblygwyr meddalwedd yn naturiol fedrus o ran ymdrin â gwallau, ac mae’r mater hwn yn cael ei liniaru’n ddiymdrech gyda nodwedd wrth gefn, y Ganolfan Achub.

Mae’r Ganolfan Achub yn ateb un stop i gefnogi neu rolio’n ôl eich dyfeisiau cyn ac ar ôl i unrhyw ddiweddariad gael ei wneud. Mae gwneud copi wrth gefn yn awtomataidd ar gyfrifon Pro.

Gellir adfer gyrwyr blaenorol yn ddiogel yn hawdd fel y gallwch rolio’n ôl i’ch hen osodiad os aiff rhywbeth o’i le.

Os na ellir ei drwsio gydag adfer gyrrwr, mae gan Driver Booster 7 swyddogaeth adfer system hefyd. Mae hyn yn eich helpu i adfer y cyfrifiadur yn ôl i’r cyflwr yr oedd ynddo cyn y pwynt adfer dan sylw.

Unwaith eto, os oes gennych y pro-gopi o Driver Booster 7, gwneir y copi wrth gefn yn awtomatig cyn unrhyw ddiweddariad gyrrwr. Dim mwy o ofn dyfeisiau llwgr!

Mwy o Offer i Drwsio unrhyw Faterion Windows Cyffredin!

Nid yw Booster Gyrrwr 7 yn rhoi’r gorau i ddiweddaru gyrwyr dyfeisiau hen ffasiwn ac allanol. 

Drwy ddewis yr eicon offer ar banel chwith y rhaglen, mae fersiynau rhad ac am ddim a pro Booster Gyrwyr yn cynnig rhai offer bach defnyddiol i drwsio materion cyffredin Windows.

Unwaith eto, gydag un clic.

O fethiant y rhwydwaith i wallau difrifol fel sgrin las marwolaeth, nid oes rhaid i ddefnyddwyr ddatrys eu hymennydd mwyach i feddwl am y we neu chwilio’n ddiflino am ateb cymhleth i drwsio eu cyfrifiaduron.

Profiad sylweddol well i ddefnyddwyr y gallai rhai ei ddweud!

Gweld unrhyw un o’r offer a allai fod wedi eich arbed yn y gorffennol o’r blaen?

Hwb Gêm Booster Gyrrwr – Ysgogi Pan fydd Lag

Mae Windows 10 yn dod gyda Modd Gêm, ond a oes unrhyw ffordd y gall defnyddwyr ffurfweddu ei osodiadau?

Yr ateb yw na.

Ond gydag iteriad Driver Booster ei hun o’r Modd Gêm, Game Boost, gall defnyddwyr nawr ffurfweddu’n hawdd pa brosesau y dylid eu cau wrth hapchwarae.

Gwiriwch y rhai sy’n ddiangen ar gyfer hapchwarae, neu dewiswch yr argymhellir ar waelod ochr chwith y sgrin

I gael y gosodiadau ffurfweddu:

Cam 1. Dewiswch y symbol roced ar banel chwith Booster Gyrrwr 7.

Cam 2. Ar waelod sgrin “cerdyn” Game Boost, dewiswch ffurfweddu. Bydd hyn yn agor y gosodiadau ffurfweddu.

Cam 3: Dewiswch y prosesau i’w hatal i ryddhau mwy o adnoddau system ar gyfer eich sesiwn hapchwarae gyfredol. Gallwch ddewis hidlo a didoli’r prosesau drwy bwyso ar y golofn “Diangen ar gyfer hapchwarae” a dewis prosesau sy’n annhebygol iawn o fod eu hangen wrth hapchwarae.

Cam 4: Bydd Hwb i’r Wasg a Hwb Gêm yn cael eu troi ymlaen.

Rydym yn argymell troi Hwb Gêm ymlaen dim ond pan fyddwch chi’n hapchwarae neu’n profi lag, yn enwedig os yw’n liniadur.

Bydd Game Boost fel arfer yn draenio batris gliniaduron yn weddol gyflym.

Byddwch yn rhybuddio!

Ydych chi’n gweld hyd at 90% i ffwrdd ar gyfer Driver Booster 7 Pro ar safleoedd eraill?

Wel, rydym yn gobeithio eich bod yn ddigon deffro i sylweddoli ei bod yn rhy dda, mae’n debyg, i fod yn wir.

Ddim yn ein credu ni?

iobit driver booster discount

Cliciwch ar unrhyw un o’r dolenni ‘gostyngol iawn’ hynny a gwiriwch y pris terfynol drosoch eich hun.

Marchnata yw enw’r gêm ac weithiau defnyddir tactegau llai moesegol gan safleoedd coupon i’ch achub i brynu’r cynnyrch drwy eu cysylltiadau cyswllt.

Yn ffodus, nid ydym yn gwneud hynny yn Guidesify. 

Mae ein cyswllt disgownt yn dangos yr uchafswm cywir o ddisgownt/cod promo a ganiateir gan IObit – 25%. 

Felly, mae hyn yn dod â Booster Gyrrwr 7 Pro i bwynt pris fforddiadwy iawn o 17.21 USD (cyn treth)!

Awgrym: Talu mewn USD gan ddefnyddio’r YouTrip (Defnyddiwch ein cod promo/cod atgyfeirio     GUIDESIFY5yn ystod y broses gofrestru a derbyn $5 ar eich cerdyn YouTrip neu ap am ddim!) neu Gerdyn TransferWise.

Mae hyn yn eich helpu i leihau lledaeniad y gyfradd gyfnewid ac i osgoi anghysondebau ym mhris eich meddalwedd!

Ein Cymerwch Hwb Gyrrwr 7 Pro – Gwerth am Arian

Ar ôl defnyddio’r fersiwn am ddim o Driver Booster 7 Pro gan IObit am bron i 5 mlynedd, gallwn ddweud yn ddiogel fod y fersiwn am ddim yn ddigonol ar gyfer defnyddwyr rheolaidd sydd ond yn defnyddio eu dyfeisiau i syrffio’r rhwyd.

Mae’n rhoi hwb i berfformiad eich cyfrifiadur gan sawl nod o gymharu â defnyddwyr eraill y rhyngrwyd nad ydynt yn wybodus neu nad oes ganddynt ddiddordeb mewn gwneud diweddariadau gyrwyr yn rhan o’u trefn cynnal a chadw cyfrifiaduron.

Ar y llaw arall, os ydych chi’n gamer wrth galon, neu’n defnyddio’ch cyfrifiadur ar gyfer gwaith mwy dwys, mae’r Pro yn nwylo i lawr rhaid ei gael!

Ar yr olwg gyntaf, dyma beth sydd gan y copi Pro i’w gynnig:

Safer & Faster Driver UpdatingDriver Booster FreeDriver Booster Pro
Automatically scan & identify outdated, missing & faulty drivers as scheduled
Update outdated drivers with 1 click
Only provide drivers passing Microsoft WHQL test and IObit Review test
Compressed driver package with smaller size to save time
Larger database to update more outdated & rare drivers 
Unlock driver update speed limit
Automatically backup all drivers for safe restore
Auto download, install and update drivers during system idle time 
Easily fix device errors for Better Performance 
Better Game Performance
Automatically silences notifications of Driver Booster when a full-screen task is running 
Boost game performance by stopping unnecessary processes 
Priority to update Game Ready Driver for smoother and better game performance
Improve gaming experience with necessary game components 
Optimum IObit Service
Auto update to the latest version
Free 24/7 technical support on demand

Yn gysylltiedig â Booster Gyrrwr 7 Pro – Cod Adolygu a Promo:

Sut i Adfer Ffeiliau Wedi’u Dileu/Llygredig (MiniTool® Meddalwedd Adfer Data Pŵer Am Ddim)

Newsletter subscription

Proven tips and tricks to your inbox. We promise we won’t spam!

Guidesify / Copyright © 2020 Guidesify Pte. Ltd. Regn. No. 202012036D. All Rights Reserved.